GDPR - Bonnier News

https://gdpr.bonniernews.se/annonsering

Data Policy - Bonnier News

https://gdpr.bonniernews.se/datapolicy


HTTPS

Alla referenser och anrop till externa resurser ska vara absoluta och hämtas över SSL/TLS, vilket innebär att de ska inledas med https:// Använda domäner måste ha giltiga SSL-certifikat.  


BROWSERS

Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade  webbläsare, vilket ska testas och säkerställas av annonsproducenten före materialinlämning:- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Safari

- Opera

- Google Chrome


LJUD

- Våra videoprodukter är mutade automatiskt från start. På-/av-knapp finns med.

- För HTML material och tredjepartstaggar med video får ljud endast aktiveras vid klick – ej mouse-over. Materialet måste ha en på-/av-knapp.


MATERIALINLÄMNING DIGITALT

Material ska vara Bonnier News tillhanda senast:

* 3 arbetsdagar innan kampanjstart för vanliga annonsformat

* 5 arbetsdagar innan kampanjstart för specialformat 

(kontakta AdOps för vidare information)

Vid sen materielleverans kan inte önskat startdatum garanteras.


Materialet mailas till:

Mediebyrå mailar till: agency@bonniernews.se

Direktkund mailar till: adops@bonniernews.se


För HD/Sydsvenskan mailas materialet till: 

local.adops@bonniernews.se


Ange nedan information när ni levererar materialet:

Ange nedan information när ni levererar materialet:

- Vilken annonsör och kampanj materialet avser

- Start- och slutdatum

- Landnings-URL:er

- Kontaktperson och uppgifterÖvriga krav

- Tillåtna tredjepartsaktörer i samband med annonsering och mätning av kampanjer finner du här: https://gdpr.bonniernews.se/annonsering

- Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.

- Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.

- Materialet får inte innehålla kod som kan vara skadlig för användaren.