Byggindustrin

Byggindustrin

• Majoriteten ansvarar för inköp av byggprodukter och tjänster
• Beslutsfattare på chefspositioner inom samhällsbyggnad
• Beslutar om de framtida byggprojekten i Sverige
• Bygger för 9% av Sveriges BNP (315 miljarder kronor)

Könsfördelning

Kvinnor
50%
Män
50%

Ålder

Källa: Egen undersökning
16-24
30%
25-35
30%